Baptisté Praha 3

Přátelé - 2. Samuelova 1:17-27
Vždy vůle Tvá (Even if)
Jak vzácná milost Otcova
Jen v Tebe důvěru mám
Přátelé - 2. Samuelova 1:17-27
Pozvání ke svobodě-Jan 8:31-36
Prázdné sliby - Matouš 4:1-11
Letnice - společná bohoslužba