top of page

Projekt David, "Překlad Bible v Asii"

Aktualizováno: 3. 10. 2021

Milý sbore,


od března letošního roku vnímám Boží volání do zahraniční misie. Rozhodl jsem se proto vstoupit do misijní organizace Wycliffovi překladatelé Bible. Od září se budu připravovat na práci překladatele ve škole v Anglii, Moorlands College blízko města Bournemouth na jihozápadě Velké Británie. Jedná se o magisterský studijní program MA Language, Community and Development zaměřený na lingvistiku, abych byl připravený překládat Písmo do jazyka, který ještě nemá Bibli přeloženou. Studium začíná 1.9.2021 a končí 11.2.2022. Děkuji mnohým, kteří mě na této cestě podpořili svými modlitbami nebo svou radou nebo i finančně. Co se týče materiální pomoci, pak jsou tu dvě možnosti. Buď přes účet Wycliffe s mým variabilním symbolem nebo někdo upřednostňuje platbu na Stipendijní fond našeho sboru, z kterého by mně mohla být vyplacena podpora na studium. Náklady na školné jsou 3 340 GBP (cca 100 000 Kč) - 72 tisíc jsem obdržel z evropského stipendijního fondu Wycliffe. Náklady na ubytování s plnou penzí jsou 3 820 GBP (cca 115 000 Kč) - z toho mám pokryto 100 000 Kč z vlastního.

Po škole bych se měl na pár měsíců vrátit do ČR, abych vyřídil víza v zahraničí a také získal dostatečnou podporu sborů a jednotlivců. Poté už mé kroky budou směřovat do Asie na 1 až 3 roky, poté zpět na 6 měsíců do Anglie na školu a pak se už dlouhodobě věnovat misii. Tolik nástin budoucnosti, která může být však odlišná, protože člověk nemá v ruce své cesty, ale Hospodin.

S bratrským pozdravem,

David Piksa


Odkazy:Comments


  • YouTube - Bílý kruh
  • Facebook
bottom of page