top of page

Poslední Ježíšova slova na kříži

Kazatel Charles Haddon Spurgeon káže o sedmi posledních zvoláních našeho umírajícího Pána na kříži. Vysvětluje, co tato jednotlivá zvolání znamenají a co se z nich můžeme naučit. Většinu času se pak věnuje zvolání "Otče, do tvých rukou odevzdávám svého ducha" z verše Lukáš 23:46.Comments


  • YouTube - Bílý kruh
  • Facebook
bottom of page