top of page

Nebezpečí nevyznaného hříchu

Kazatel Charles Haddon Spurgeon ukazuje na příkladu Izraelského krále Davida, jak je pro člověka těžké a nebezpečné nevyznávat své hříchy Bohu. David, poté co zhřešil s Batšebou, svůj hřích nějakou dobu ukrýval a nevyznal ho Bohu, a v žalmu 32 popisuje jak ho to ničilo. Kazatel zde vysvětluje, že to stejné platí i pro nás. Potřebujeme vyznávat své hříchy Pánu a prosit ho o odpuštění, abychom se jich zbavili dříve, než nás zničí.Commentaires


  • YouTube - Bílý kruh
  • Facebook
bottom of page